Sojo Hotels của Việt Nam tranh tài tại World Travel Awards

Sojo Hotels sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia hạng mục "Thương hiệu khách sạn phong cách nhất châu Á", do World Travel Awards đang tổ chức.