PPP Laser Clinic Việt Nam đạt Giải thưởng SME100 Châu Á năm 2021

Mới đây, thương hiệu PPP Laser Clinic Việt Nam đã xuất sắc có mặt trong danh sách các doanh nghiệp dành Giải thưởng SME100 Châu Á năm 2021.