Tài sản của Pele trị giá gần 100 triệu USD

Vua bóng đá Pele từng là VĐV được trả lương cao nhất thế giới nhưng tài sản trị giá gần 100 triệu USD chủ yếu từ các hợp đồng quảng cáo.