Hoa hậu Môi trường Việt Nam tìm kiếm Đại sứ nhân ái

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng Ban tổ chức Hoa Hậu Môi trường Việt Nam chính thức tìm gương mặt Đại sứ nhân ái cho cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam.