Đỗ Thị Hà xách túi hơn 100 triệu đồng

Ít hoạt động từ khi đăng quang nhưng hoa hậu Đỗ Thị Hà khá chịu chi sắm túi hàng hiệu.