CEO Chung Tấn Bảo cùng Ben & Tod đồng hành cùng Nam vương Du lịch Hoàn vũ Việt Nam

Ngoài ngoại hình tiêu chuẩn, khả năng trình diễn, ứng xử, một nam vương cần nền tảng thời trang như thế nào, để chinh phục đấu trường quốc tế?