Công suất hàng không của Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á

The Outbox Company vừa có báo cáo về tình hình du lịch ở Đông Nam Á. Trong tháng 5, Việt Nam đứng thứ hai khu vực về công suất với 6,2 triệu chỗ ngồi, tăng trung bình 4% mỗi ngày.