Giá vàng miếng SJC tăng chậm

Mỗi lượng SJC tăng khoảng 1 triệu đồng còn giá thế giới tăng 5 triệu trong hai tuần qua, kéo chênh lệch giữa hai thị trường hiện xuống 10 triệu đồng.