Lâm Tường Quân: Người thầm lặng trao truyền lửa nghề điêu khắc tượng Phật

10 năm theo đuổi con đường điêu khắc các tượng Phật bằng gỗ, nghệ nhân Lâm Tường Quân đã đưa nhiều tác phẩm của mình sang những đất nước như Mỹ, Úc, Canada...