iCitizen ký kết hợp tác chiến lược cùng Taisei Việt Nam

Vừa qua, Công ty Quản lý Tài sản Taisei VN và Chương trình iCitizen – Công dân thông minh – Vietnam Development Program đã thực hiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện và Công ty GO – GOOD OFFERS - thành viên của iCitizen sẽ thực hiện triển khai . Đồng thời Taisei VN cùng phối hợp mở rộng áp dụng chương trình iCitizen trong hệ sinh thái doanh nghiệp của mình.