Vua ngọc trai Việt Nam nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn ký kết hợp tác với Nhật Bản

Ký kết hợp tác của hai công ty hàng đầu trong ngành nuôi cấy ngọc trai (Nhật Bản – Việt Nam) là sự kiện quan trọng của toàn ngành công nghiệp kim hoàn và nuôi cấy ngọc trai tại Việt Nam về triển vọng tăng năng lực nuôi cấy chế tác Ngọc Trai Việt, kết nối với thị trường lớn của Thế giới.